Nieuwe collega

Beste klanten,

Graag informeren wij u over onze dochter Julie, die sinds Januari 2017 fulltime in onze praktijk werkzaam is als dierenarts.

Zij studeerde af met onderscheiding in 2016 aan de Universiteit van Gent. Tijdens haar laatste jaar deed Julie meerdere stages in zowel binnen- als buitenland. Zo legde ze zich verder toe op de tandheelkunde aan de gerenommeerde University of California in Davis. Nadien liep ze stage bij SAGE Centers te San Francisco op de dienst Chirurgie en Orthopedie. Hetzelfde jaar kreeg ze ook de kans bij te leren van enkele zeer goede neurologen aan The Royal Veterinary College te Londen.

Na het afstuderen deed ze gedurende 3 maanden een interim bij Dierenartsencentrum Malpertuus in het Gentse, waar ze nauw kon samenwerken met meerdere specialisten. Na ook even gewerkt te hebben in het buitenland, is ze sinds januari 2017 actief in de praktijk te Schoten.

Julie’s recente, uitgebreide opleiding en de jarenlange ervaring van haar ouders zorgen voor een ideale complementaire samenwerking.

Aangezien we nu met meer dierenartsen zijn, zullen huisbezoeken beter ingepland kunnen worden. Ook zal de praktijk de komende maanden verder uitgebreid worden met nog een nieuw digitaal radiografie toestel, een echografie toestel en inhalatie anesthesie. We behouden in de toekomst onze visie van dier- en eigenaarsvriendelijke praktijk, maar met nog meer mogelijkheden tot onderzoek en behandeling, dit steeds rekeninghoudend met de wensen van de eigenaar.

Tijdens het weekend proberen we zoveel mogelijk bereikbaar te zijn voor dringende gevallen. Op weekends dat dit niet mogelijk is, wordt samengewerkt met de wachtdienst der dierenartsen van Groot-Antwerpen.

Met vriendelijke groeten,
Marc en Sophie Schelkens

vierkant