Indien uw hond of kat geopereerd wordt, moet deze nuchter zijn de dag van de operatie. Dit betekent: geen voedsel meer na acht uur ‘s avonds. Het drinken hoeft niet weg genomen te worden.

De dag van de operatie worden de dieren meestal gebracht tegen negen uur (tenzij anders afgesproken).

Ze krijgen eerst een kalmeringsmiddel, het is wenselijk dat de eigenaar dan bij zijn dier blijft zodat deze onder ideale omstandigheden kan rustig worden. Indien men dat verkiest, kan er buiten gewacht worden op een speciaal daarvoor voorziene bank of in eigen wagen.

bij dierenartsenpraktijk schelkens-commeyne

Zodra het dier gesedeerd is, kan de eigenaar vertrekken en wordt afgesproken wanneer hun dier terug naar huis mag.

Wanneer de hond of kat dezelfde dag nog wordt afgehaald, mag nog geen eten gegeven worden. Drinken mag wel in kleine porties gegeven worden. Bij braken, moet het worden weggenomen.

Na een tiental dagen mogen eventuele hechtingen verwijderd worden. Het dier mag gedurende deze periode niet aan de wonde likken of krabben. Daarvoor dienen de nodige voorzorgen genomen te worden. Hulpmiddelen zijn hier verkrijgbaar: Tshirts in alle maten, indien nodig doorschijnende plastieken kragen.

Spuitje

Vanaf 3 juli 2004 moeten honden, katten en fretten die mee op reis gaan in het bezit zijn van een Europees paspoort. Daarvoor moeten de dieren geïdentificeerd zijn met een chip.

De dieren moeten gevaccineerd worden tegen rabiës (hondsdolheid). De eerste maal moet het 3 weken op voorhand gebeuren daarna is het vaccin drie jaar geldig binnen Europa.

Voor sommige landen zoals het Verenigd Koninkrijk, Ierland, en sommige Scandinavische landen gelden nog bijkomende regels.

Het oude vaccinatieboekje blijft voor katten en honden die niet naar het buitenland gaan. Voor verdere informatie kan u bij ons terecht.

Neemt u voor vaccinaties altijd het vaccinatieboekje van uw huisdier mee!

Vaccinatie van de pup

Pasgeboren pups krijgen via de moedermelk antistoffen mee. Deze bieden een tijdelijke bescherming van enkele weken. Tussen de 6 en de 12 weken verdwijnt deze maternale immuniteit. In deze periode is de pup erg gevoelig aan infecties. Vaccinatie in die periode is dus heel belangrijk. Bij het eerste consult wordt het jonge dier grondig onderzocht en wordt een aangepast vaccinatieschema opgesteld.

Vaccinatie van de volwassen hond

Een jaarlijks consult om bepaalde vaccins te herhalen is nodig. Sommige vaccins moeten jaarlijks herhaald worden, andere om de 3 jaar. Uiteraard krijgt uw hond het aangepaste schema: niet meer vaccins dan nodig. We passen ons steeds aan de nieuwe werkingstermijnen van de nieuwste vaccins aan. Tijdens dit jaarlijks consult wordt uw hond van snuit tot staart onderzocht.

Tegen welke ziektes kunt u uw hond beschermen ?

*Hondenziekte/ Ziekte van Carré

Door jarenlange efficiënte vaccinatie zien we al een tijd de ziekte niet meer zo vaak als vroeger. Het is een ernstige ziekte die het centraal zenuwstelsel aantast en wordt veroorzaakt door een virus. Er bestaat geen specifieke behandeling en de ziekte leidt dan ook heel vaak tot de dood van de hond. Primovaccinatie met booster na 3-4 weken. Daarna nog éénmaal na een jaar en nadien om de 3 jaar.

*Infectieuze hepatitis

Dit is een ernstige, vaak dodelijke ziekte veroorzaakt door een zeer besmettelijk virus. Het virus tast de lever aan. Primovaccinatie met booster na 3-4 weken. Daarna nog éénmaal na een jaar en nadien om de 3 jaar.

*Parvovirose

Deze zeer besmettelijke ziekte komt nog geregeld voor, voornamelijk bij jonge dieren. Er is geen specifieke behandeling voor deze ziekte met vaak dodelijke afloop. Primovaccinatie met booster na 3-4 weken. Daarna nog éénmaal na een jaar en nadien om de 3 jaar.

Preventie tegen de 3 bovenstaande ziekten wordt gecombineerd in 1 vaccin

*Leptospirose/ Rattenziekte van Weill

Deze ziekte wordt veroorzaakt door een bacteriesoort waarvan verschillende varianten bestaan. Omdat besmette dieren ook mensen kunnen besmetten (zoönose) is een goede bescherming gewenst. Besmette honden verspreiden de leptospiren via de urine. Via wondjes in de huid of via slijmvliezen dringen ze het lichaam van honden (of mensen) binnen. Kleine knaagdieren (muizen, ratten) spelen een grote rol in de verspreiding van deze ziekte, vandaar “rattenziekte”. Primovaccinatie met booster na 3-4 weken, daarna jaarlijks.

* Kennelhoest/ Infectieuze tracheobronchitis

Dit is een erg besmettelijke ziekte die zich verspreidt via neus-contact tussen honden. Wegens deze verspreidingsvorm komt deze ziekte het meest voor bij honden die in groepen bijeenkomen (fokkerijen, pensions, asiels, shows, hondenschool, hondenwei etc) vandaar de naam“kennelhoest”. Uw hond kan echter besmet worden door elke besmette hond die hij toevallig tegenkomt. Of wie weet, zelfs van dat nieuw schattig buurhondje.

- Injecteerbaar vaccin: primovaccinatie met booster na 3-4 weken, daarna jaarlijks. Nadeel: sommige honden krijgen een entreactie (tijdelijke zwelling op injectieplaats).

- Neusdruppels: primovaccinatie eenmalig (geen booster nodig), daarna jaarlijks. Nadeel: sommige honden laten neusdruppels niet toe. Ook zal de humorale immuniteit bij deze vaccinatie lager zijn, echter nog steeds hoog genoeg.

We kiezen de beste vaccinatie wijze in samenspraak met u. Mag gecombineerd worden met andere vaccins.

*Rabies/ Hondsdolheid/ Razernij

Enkel verplicht voor honden die meereizen buiten België.

Deze erg dodelijke ziekte is besmettelijk voor alle zoogdieren, dus ook voor de mens (zoönose). België is officieel vrij van rabiës. Om te voorkomen dat uw hond in het buitenland besmet zou worden, moeten alle honden wettelijk verpicht gevaccineerd worden indien ze meereizen buiten België.

Dit moet 3 weken op voorhand gebeuren, er is geen booster nodig. Wij gebruiken vaccins die 3 jaar geldig zijn. Mag gecombineerd worden met andere vaccins.

*Lyme-Boreliose/ Ziekte van Lyme

Deze bacteriële ziekte wordt door besmette teken overgezet op de hond. Pas 24-48 uur na de beet dringt de Borrelia bacterie het lichaam van het gebeten dier binnen. Niet alle besmette honden maken de ziekte ook echt door. Deze honden zullen positieve waarden hebben op bloedonderzoek, maar hebben geen ziekteverschijnselen. Soms slaagt het immuunsysteem erin de ziekte te overwinnen. Het kan ook maanden duren voordat de symptomen zichtbaar worden. Omdat die symptomen vrij algemeen zijn, is het niet gemakkelijk de diagnose op tijd te stellen. Sommige gevallen zijn ondanks langdurige antibiotica behandeling niet te genezen.

In onze regio komen veel besmette teken voor. Sinds begin 2014 is er een vaccin beschikbaar, echter het nut hiervan is controversiëel. Wij geloven in de werking, maar laten de keuze volledig aan de klant. Primovaccinatie te herhalen na 3 weken. Nadien jaarlijks. Niet te combineren met ander vaccins.

Het vaccineren van uw hond sluit niet uit dat er een goede tekenpreventie moet gebeuren. Aangezien de laatste jaren de producten tegen teken enorm verbeterd zijn, is het risico op de Ziekte van Lyme met alleen goede tekenpreventie  kleiner geworden

*Leishmaniose

Vaccinatie enkel nodig voor honden die geregeld of voor lange tijd meereizen naar Zuid-Europa. Vaccinatie mogelijk vanaf de leeftijd van 6 maanden. Primovaccinatie 3x met interval van 3 weken. Nadien jaarlijks. Niet te combineren met ander vaccins.

Leishmania bij de hond wordt veroorzaakt door een eencellig parasiet (protozoa). Deze parasiet wordt overgebracht door de zandvlieg, die voorkomt in landen rond de Middellandse Zee. De parasiet nestelt zich in de rode bloedcellen van de hond en vernietigt deze. De zandvlieg die de Leishmania parasiet overdraagt, houdt zich overdag verscholen en komen tevoorschijn rond zonsondergang.

Sommige honden krijgen de ziekte heel kort na de infectie, bij anderen is het hun hele leven aanwezig, zonder ooit klachten te hebben. De parasiet kan zich inkapselen in de milt, lever, maar ook in het beenmerg en/of lymfeklieren. Op zo’n moment is de ziekte dan ook niet aan te tonen door een test. Maanden tot jaren later kan de ziekte “wakker” worden en gaat de hond pas symptomen vertonen. Of en wanneer de ziekte actief wordt hangt af van de individuele afweer van de hond.

Het vaccineren van uw hond sluit niet uit dat er een goede preventie tegen zandvliegen moet gebeuren wanneer uw hond meereist naar het Zuiden.

Vaccinatie van kittens

Pasgeboren kittens krijgen via de moedermelk antistoffen mee. Deze bieden een tijdelijke bescherming van enkele weken. Tussen de 6 en de 12 weken verdwijnen deze maternale antistoffen. In deze periode zijn ze erg gevoelig aan infecties. Vaccinatie in die periode is dus heel belangrijk. Bij het eerste consult wordt het jonge dier grondig onderzocht en wordt een aangepast vaccinatieschema opgesteld.

Vaccinatie van de volwassen kat

Een jaarlijks consult om bepaalde vaccins te herhalen is nodig. Sommige vaccins moeten jaarlijks herhaald worden, andere om de 3 jaar. Uiteraard krijgt uw kat het aangepaste schema: niet meer vaccins dan nodig. We passen ons steeds aan de nieuwe werkingstermijnen van de nieuwste vaccins aan. Tijdens dit jaarlijks consult wordt uw kat van snuit tot staart onderzocht.

Tegen welke ziektes kunt u uw kat beschermen ?

*Panleukopenie-kattenziekte

Deze ziekte wordt veroorzaakt door een parvovirus dat zeer resistent is. Het sterftecijfer kan oplopen tot 80% bij katjes jonger dan 6 maanden en tot 40% bij volwassen katten. Er bestaan geen specifieke behandelingen. Primovaccinatie is eenmalig, daarna om de 3 jaar.

*Kattenniesziekte

Deze ziekte is extreem besmettelijk. Verschillende ziekteverwekkers zijn hiervoor verantwoordelijk. De belangrijkste zijn het Herpes en het Calicivirus. Katten die hiervan herstellen zijn vaak drager van deze virussen en blijven deze ziektekiemen verspreiden. Zelf krijgen ze regelmatig opflakkeringen bij weerstandsvermindering. Primovaccinatie met booster na 3-4 weken. Daarna jaarlijks.

* Kattenleucose

Deze ziekte wordt veroorzaakt door een virus en is zeer besmettelijk. Ze komt vooral voor bij katten die de kans hebben om met veel soortgenoten om te gaan. (buitenleven, catterie, pensions). De tijd tussen infectie en symptomen (incubatie) kan zeer lang zijn, soms jaren. Besmette katten ontwikkelen vaak leukemie, kanker of chronische weerstandsvermindering (immunodeficientie). Sommige besmette katten zijn symptoomloos maar deze dragers zijn erg besmettelijk voor soortgenoten. Primovaccinatie met booster na 3-4 weken. Daarna jaarlijks of om de 3 jaar, afhankelijk van het gebruikte vaccin.

*Rabies-Razernij

Enkel verplicht voor katten die meereizen buiten België.

Deze erg dodelijke ziekte is besmettelijk voor alle zoogdieren, dus ook voor de mens (zoönose). België is officieel vrij van rabiës. Om te voorkomen dat uw kat in het buitenland besmet zou worden, moeten alle katten wettelijk verpicht gevaccineerd worden indien ze meereizen buiten België.

Dit moet 3 weken op voorhand gebeuren, er is geen booster nodig. Wij gebruiken vaccins die 3 jaar geldig zijn. Mag gecombineerd worden met andere vaccins.

GIFTIGE STOFFEN

http://www.antigifcentrum.be

DIERENASIELEN

http://www.dierenasielschoten.be

http://www.sociovzw.be (vogels!!, Deurne)

http://www.kmda.be/www/antwerpen.htm (Antwerpen)

HOND/KAT VERLOREN

http://users.telenet.be/coordinatie.dierenbescherming.antwerpen1

EIGENAAR VAN GEVONDEN HOND/KAT ZOEKEN

http://www.abiec-bvirh.be (hond gevonden, chipnr ingeven)

http://www.idchips.com/nl/home

CREMATORIUM

http://www.antverpialiberty.be/

REGISTRATIE PAARDEN

http://vlacopaard.be